job job job  job        jobjob job  job

بازتاب باخت تاریخی

00988474

باخت ایران در برابر آرژانتین یک باخت تاریخی است چون مردم به خیابان ریختند شادی کردند و به دل خود آرژانتینی ها نچسبید و دنیا ایران را بازنده ندانست!

ﭘﯿﺎﻡ ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﻦ ﺭﻭﻧﺎﻟﺪﻭ ﺩﺭ ﺍﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮﺍﻡ :
ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻣﯿﮕﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺭﺍﺋﻪ
ﺑﺎﺯﯼ

ﻗﺸﻨﮕﺸﻮﻥ، ﺣﻖ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺮﻭﺯﯼ ﺑﻮﺩ .
ﮔﺰﺍﺭﺷﮕﺮ ﺁﻟﻤﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺑﺎﺯﯼ :
ﭼﮕﻮﺍﺭﺍﻫﺎﯼ ﭘﺎﺭﺱ، ﮔﻞ ﺧﻮﺭﺩﻧﺪ، ﻧﺒﺎﺧﺘﻨﺪ .
ﻣﺎﯾﮑﻞ ﺍﻭﻭﻥ :
ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﻢ، ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺧﺎﺭﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩ .
ﺳﭗ ﺑﻼﺗﺮ :
ﺍﯾﺮﺍﻥ، ﺁﺭﮊﺍﻧﺘﯿﻦ ﺭﺍ ﺗﺤﻘﯿﺮ ﮐﺮﺩ .
ﻟﺒﺮﻭﻥ ﺟﯿﻤﺰ ( ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺑﺴﮑﺘﺒﺎﻝ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﯼ ) :
ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﭼﺮﺍ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﭘﺮﻃﺮﻓﺪﺍﺭﺗﺮ ﺍﺯ ﺑﺴﮑﺘﺒﺎﻝ
ﺍﺳﺖ،
ﭼﻮﻥ ﺣﻖ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺩﺍﺭ ﻧﻤﯽ ﺭﺳﺪ .
ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺷﺒﮑﻪ TV4 ﺁﺭﮊﺍﻧﺘﯿﻦ ﮔﻔﺖ :
ﺑﺎﺯﯼ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺑﻮﺩ ﭼﻮﻥ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ
ﺑﺮﺩﯾﻢ، ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻧﺒﺎﺧﺖ .
ﮔﺰﺍﺭﺷﮕﺮ ﺳﻮﻳﺴﯽ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﮔﻞ ﻟﯿﻮﻧﻞ ﻣﺴﯽ :
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺣﻘﻴﻘﯽ ﻧﺎﻣﯽ ﻛﻩ ﺁﺭﮊﺍﻧﺘﻴﻨﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ
ﻛﺎﺑﻮﺱ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﻛﺮﺩ .
ﻋﻠﯽ ﺩﺍﯾﯽ :
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎﺯﻯ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﯾﻢ

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

بازگشت به بالا


Iran
Iran
Iran
Greenmatech
Iran
notruf

     job