job contact English 

داعش مسئول حمله به فرودگاه آتاتورک

ataturk

روز چهارشنبه، ٩ تیر (٢٩ ژوئیه) به نقل از نخست وزیر ترکیه گزارش شد که شواهد اولیه حاکی از آن است که مهاجمان به فرودگاه استانبول احتمالا از اعضای گروه دولت اسلامی – داعش – بوده‌اند.
شامگاه گذشته، سه مرد مسلح حاضران در سالن خروجی فرودگاه آتاتورک – فرودگاه اصلی استانبول – را به گلوله بستند و سپس به سوی سالن ورودی، در طبقه پائین فرودگاه رفتند و در حالیکه ماموران پلیس به سوی آنان تیراندازی می کردند، قبل از ورود به این سالن، در یک اقدام انتحاری، مواد منفجره همراه خود را منفجر کردند.

فرودگاه های ترکیه به خاطر سرازیر شدن تروریست های سلفی جهان برای جهاد در روسیه ضریب امنیت پایینی داشت و براحتی می شد بسیاری از افراد با قیافه های وهابی و سلفی در میان مسافران مشاهده نمود. اگر داعش مسولیت را بپذیرد رابطه ترکیه و داعش که پیش از این برادرانه بود ممکن است وارد فاز جدیدی شود.