Saturday, 2. April 2016  ir    ir ir
چالش گوشت حلال چالش گوشت حلال
برای رفتن به فیسبوک این گروه روی تصویر بالا کلیک کنید. راست گرایان افراطی در آلمان و اتریش صفحات اجتماعی دست با عنوان “چالش حلال”... چالش گوشت حلال

halalchallenge

برای رفتن به فیسبوک این گروه روی تصویر بالا کلیک کنید.

راست گرایان افراطی در آلمان و اتریش صفحات اجتماعی دست با عنوان “چالش حلال” راه اندازی گردند و با این طریق مخالفت خود را با ذبح اسلامی حیوانات اعلام کردند
این اقدامات که پشت نقاب شعارهایی مانند حمایت از حیوانات و خشونت آمیز دانستن سربریدن صورت می گیرد، تلاش دارد تا فروش و عرضه گوشت حلال به صورت رسمی کانجام نشود. به نظر می رسد این اجتمالا بخشی از رفتارهای گروه های پگیدا باشد که با چهره اسلامی اروپا مخالفند. اخیرا در اتریش برخی فروشگاههای زنجیره ای “spar” به دلیل عرضه گوشت حلال از سوی برخی مشتریان بایکوت شده بود.
در عین حال که برای نحوه کشتن حیوانات حساسیت نشان می دهند اگر به همین اندازه به حمایت دولت های خود از داعش و تروریست ها که سر انسان می بریدند حساس بودند اکنون دچار وحشت از مسلمانان نمی شدند.

در ویدئوی زیر گوشت خوک را در قسمت گوشت های حلال قرار می دهند و خرید گوشت حلال را حمایت از تروریست معرفی می کنند.

iranerbild

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.