fblike job contact English English English 

این حسین کیست؟

hossein

داستان امام حسین عجیب هست و سالهای آینده عجیب تر هم خواهد شد! اکنون میلیون ها ایرانی در کربلا هستند. به یاد بیآور سالهای اول جنگ را. آرزوهای ایرانیان و رزمندگان جبهه ها را. آنها که رفتند اگر بودند این روزها را می دیدند چه حسی به آنها دست می داد. صدام اهریمن به دوزخ رفته و حسین به جای او همچون آتشفشانی خروشان شده و نام جهان را به لرزه در آورده است و این آتشفشان آنچنان عظیم و عظیم تر خواهد شد که کل جهان را درخواهد نوردید و همه جهانیان از نام حسین در شگفت خواهند شد.

میلیون ها انسان را می بینی که از تمام نقاط چهان بسمت نینوا حرکت خواهد کرد آن هنگام لرزه بر تن خیلی خواهد انداخت. این اتفاق قطعا روی خواهد داد. زمانی که در جهان در روزی فقط نام حسین شنیده خواهد شد و آتشفشان او آنچنان در آسمان بالا خواهد رفت که از سراسر جهان سرزمین نینوا را خواهند دید. حسین که به بالا می رود نام ایران و ایرانی را هم با خود به عرش می برد.

حسین اگر نبود هویت ایرانی نابود شده بود. حسین بود که ایران را نگاه داشت و همچنان دوام خواهد داد! بزودی صدای حسین از تمام جهان شنیده خواهد شد و ایران هر چه دارد از حسین دارد. زمانی که جهان بزودی در سالهای نزدیک آوازش بلند تر خواهد شد و بسان رودخانه های خروشان از سراسر جهان بسوی او خواهد شتافت و هیچ جریان قدرتی در جهان یارای ایستادگی در برابر خروش خون او نخواهد داشت.

اکنون میلیون ها ایرانی اشک بار همه حس سرافرازی و غرور دارند و همه عزتی را که حسین به ایرانیان داد با تمام وجود حس می کنند.

داعش و اربابانشان بویژ در عربستان هراسی هولناک از نام حسین دارند و هر چی بیشتر از اطرافیان او می کشند نام او بلند تر می شود.

حسین یک معجزه است.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*
contact