fblike job contact English English English 

آئین سنتی تیرما سیزده شو

با آئین سنتی تیرما سیزده شو

این جشن از آیین ها و جشن های باستانی به نام تیرگان در استان مازندران است. گاهشماری مازندرانی دیلمی و دیگر گاهشماری های سرتاسر  ایران پیش از خیام بعلت محاسبه نکردن 5 ساعت اخر سال در حال گردش بود و هر 120 سال با افزدون یک ماه به سال و ایجاد سال 13 ماهه این کبیسه را شمارش می کردند. اما پس از خیام کبیسه هر چهار سال محاسبه می شود تا سالها مجبور به گردش نباشند به همین دلیل ماه تیر مازندران اکنون در آبان و نوروز آن در امرداد هست. پس از یورش مغول و کشته شدن منجمان ایرانی و بویژه اصلاحات خیامی  دوره های 120 ساله متوقف شد و گاهشماری تبری دیلمی و تالقانی هم سر جای خود در آن دوره متوقف شد. دعای معروف الهی 120 سال عمر کنی از این جا ریشه گرفته چون ماه سیزدهم سال 120 ام به جشنهای نوروزی افزوده می شد و بسیار با شکوه بود و همگان آرزوی دیدن آن را داشتند.

در مازندران در این شب شخصی با لباس مبدل،دستمالی به سر بسته و صورتش را سیاه می کند و مانند لال ها با کسی حرف نمی زند.
او وارد خانه ها شده و با چوب و ترکه ای که در دست دارد که به آن شیش گویند ضربه ای به ساکنان خانه می زند. باور دارند که هر کس را بزند تا سال دیگر آن فرد مریض نمی شود؛ این زدن را شگون برای تـندرستی میدانند و به او چیزی به عنوان هدیه (خوراک یا پوشاک) می دهند.‌

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*
contact