fblike job contact English English English 

در آستانه جنگ بزرگ

داعش- عکس آرشیوی

منطقه در آستانه تحولات بسیار مهمی است و بازیگران منطقه ای به این نتیجه رسیده اند که این نبرد پنهان و پیچیده و نمادگرا و اسطوره ای را به سرانجام برسانند. آمریکا و سیستمهای اطلاعاتی غرب در این نبرد سنگ تمام گذاشته اند و تمام حیثیت خود را هزینه کرده اند. شکی نیست آمریکا و پیروان او مستقیم از داعش و سایر گروه های تروریستی حمایت می کنند و تقریبا غالب مردم  جهان فهمیده اند که آمریکا بهیج وجه دنبال نابودی داعش نیست بلکه ابزار نظامی آمریکاست. همین هفته رایس وزیر امورخارجه سابق آمریکا علنا و صریحا اعتراف کرد سیاست آمریکا گسترش هدفمند هرج و مرج در منطقه است. کل اتفاقات منطقه ما با بازی، طراحی و سرپرستی آمریکا و اسراییلی ها در درجه اول و به همکاری دیگرکشورهای عربی و غربی است. در حقیقت این جنگ مسلمان با مسلمانان نیست. بلکه جنگی طراحی شده از سوی غیر مسلمانان ضد هژمونی ایران در منطقه است. 

ایران پس از حمله روسیه به مواضع جنگجویان مخالف دولت اسد، بطور بسیار وسیع به حمایت و تقویت جبهه زمینی سوریه بر ضد این جنگجویان پرداخته و تعداد این نیروهای داوطلب بیشتر تحت تعلیم و حمایت ایران، هم خواهد شد. چشم انداز این جنگ گسترش تعداد لشگر داوطلبان در آینده خیلی نزدیک است.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*
contact