Monday, 12. October 2015  ir    ir ir
کار زیبای صالحی و عیادت حسینیان کار زیبای صالحی و عیادت حسینیان
این عکس ها گویای زیباترین رفتار انسانی هست. دیروز صالحی در مجلس از سخنان روح الله حسینیان که به شوخی اما ظاهر جدی ایشان... کار زیبای صالحی و عیادت حسینیان

hosseinian

این عکس ها گویای زیباترین رفتار انسانی هست. دیروز صالحی در مجلس از سخنان روح الله حسینیان که به شوخی اما ظاهر جدی ایشان را تهدید کرد و گفت روی ات در قلب راکتور اراک سیمان می ریزیم و تو را آنجا دفن می کنیم از شدت عصبانیت در تریبون مجلس انتظار می رفت سکته کند اما در مقابل حسینیان که انتظار حساسیت بیش از اندازه و ناراحتی دکتر صالحی را نداشت خودش دجار شوک قلبی شد و بستری شد اما صالحی در اقدام زیا و انسانی به بیمارستان رفت و او ا در آغوش کشید. 

انسانیت و دوستی مهمتر از هر چیز دیگر است حتی با وجود تفاوت سلیقه و عقیده.

 hosseinian2

iranerbild

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.