fblike job contact English English English 

سایپا و ایرانخودرو

خبر رسیده شرکت های خودروسازی بالاخره مجبور شدند قیمتهای خودروهای داخلی را تدریجا کاهش بدهند و قرار شد طوری کاهش یابد که مردم فکر نکنند به خاطر تحریم خرید انها قیمت کاهش یافته است. با توجه به قیمتهای جدید هنوز نرخ خودروها در داخل دو برابر خودروهایی هست که به کشورهای همسایه می فروشند. این یعنی بی احترامی به ملت ایران. تحقیر کردن ملت ایران در برابر کشورهای دیگر. بجای که به ملت ایران حرمت بگذارند امتیاز ویژه بدهند همان خودروی بی کیفیت را به کشورهای دیگر یک سوم قیمت می فروشند.

مدیران خودرو اوایل آغاز کمپین شروع به هتاکی و تهدید کردند انگ ضد انقلاب زدند و رفتند سراغ مراجع تا فتوا بگیرند ولی تیرشان به سنگ خورد. چندین سال مانند ارباب با ملت رفتار کردند و ملت را نوکر خود می دانستند. به جای انکه شعور تکریم مشتری داخلی را داشته باشند. به پشتوانه قوانین حمایت از تولیدکنندگان داخلی و رانت هایی که نصیب شان شده بود سالها با تکبر جنس های بی کیفیت را چندین برابر هزینه تمام شده به ملت فروختند. 

 قوانین حمایت از تولید داخلی تنها منجر به فساد و رانت می شود تولید داخلی فقط موقعی کارآمد می شود که در معرض رقابت باشد نه در پشت رانت جای بگیرید. تا زمانی که تولید کنندگان به شعور تکریم مشتری نرسند و  رضایت مشتری را اصل و سرمایه خود ندانند تحولی در صنعت خودرو و تولید کشور در مفهوم کلی ایجاد نخواهد شد..

موقعی که آموختیم به مشتری داخلی بیشتر از بیگانگان تکریم کنیم و حرمت قائل شویم مانند کشور آلمان آن موقع خریداران خارجی خود به بازار ایران روی می آورند. بزرگترین سرمایه شرکت های خودروسازی تکریم و رضایت مشتری داخلی است نه رفتار متکبرانه گستاخانه و ارباب مآبانه.

کمپین نخریدن خودرو

متاسفانه تاجران و تولیدکنندگان ایرانی حتی به حیثیت اقتصادی ایران در بیرون از ایران لطمه زده اند و حتی همین حرمت نگهداشتن را برای مشتری خارجی بلد نیستند و جنس های کم کیفیت یا تقلبی صادرات می کنند طوری که مردم برخی از این مناطق مثل کردستان عراف تجار و بازرگانان ایرانی را متقلب می دانند. خود شاهد صادرات رب گوجه از تاریخ گذشته با برچسب جدید به کشور عراق بوده ام. این نشان می دهد شعور تکریم مشتری در ما وجود ندارد. چه برای مشتری خارجی و چه برای مشتری داخلی و این به نوع نگاه ناقص ما به مفهوم تکریم انسان باز می گردد. چیزی که بالاخص در شرکت های خودروسازی ما نیست. اکنون که صدای کمپین تحریم خودرو به مردم کشورهای همسایه رسیده مدیران خودرو که تا دیروز متکبرانه با مردم رفتار می کردند دچار هراس شده اند. آنها باید بیاموزند رمز موفقیت آنها در تکریم مشتری داخلی است. احترام به انتخاب انهاست نه تحمیل.

قوانین تبعیض امیر و ناکارآمد به بهانه حمایت از تولید داخلی باید برداشته شود. تولید تنها موقعی با کیفیت می شود که در معرض رقابت با کالای مشابه با قیمت کمتر و کیفیت بیشتر باشد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*
contact