Wednesday, 30. September 2015  ir    ir ir
پاسخی به نویسنده عاشق سعودی پاسخی به نویسنده عاشق سعودی
روزنامه نگار دیروز و تحلیلگر بازنده امروز.. راجع به سلسله برنامه‌های شما در قالب “خانه پدری” حرفها و نظرات بسیار گفته شده ولی‌ اگر... پاسخی به نویسنده عاشق سعودی
سعودی زاده
روزنامه نگار دیروز و تحلیلگر بازنده امروز..
راجع به سلسله برنامه‌های شما در قالب “خانه پدری” حرفها و نظرات بسیار گفته شده ولی‌ اگر از حق نگذریم نظرات جنابعالی جای بسی‌ بحث و تامل دارد. شما که دم از تاریخ و روزنامه نگری می‌‌زنید، در کجای تاریخ اداره “کعبه” بیش از ۱۴۰۰ سال به دست ال سعود(اعراب) بوده؟
(امپراتوری عثمانی چند صد سال مکه را مدیریت کرده بود)
شما که با جسارت کامل این عنوان را با بیش از ۱۴۰۰ سال به این خانواده نسبت می‌دهید، هنوز نمیدانید که قدمت حکومت آل سعود هنوز بیش از ۱۱۰ سال نیست؟ به گمانم که کهولت سنّ حافظهٔ تاریخی‌ شما را پاک مخدوش کرده است. طرفداری شما از این خانواده و حکومت سعودی اظهر من الشمس است برای مخاطبان شما آقای نوری‌زاده. حادثه تعرض به چند نوجوان هم وطن در خاک عربستان رو با توجیهات پوشالی موجه جلوه دادید.
این بار حادثه‌ی منا را چگونه با بیرحمی، شقاوت و مذبوحانه جلوه می‌کنید. کشتن انسانهای بیگناه، در روزی که قربانی کردن انسان برای همیشه منسوخ شد، با لبانی تشنه و تنها در خاک غربت،قابل توجیه هست آقای نوری‌زاده؟ !!
حادثه سقوط جرثقیل بر سر زائران خانه خدا و داغدار شدن امت مسلمان را نیز اینگونه توجیه می‌کنید؟ آیا تمام این حوادث  (هر آنچه به زعم شما مخالف رژیم سعودی باشد) قابل توجیه به نفع سعودی ها می‌باشد؟
آیا زمان آن فرا نرسیده است که چشم از دروغ و خیانت بشویید؟ اگر شبکه شما مزد بگیر آل سعود نبود رگه هایی از غیرت و آزادگی در آن دیده می شد.
آیا دامن ناپاک این خانواده ال سعود هنوز جایی برای حمایت کردن باقی‌ گذشته هست؟ راجع به شما نه تاریخ بلکه زمان حال قضاوت کرده است:
“که بد نامی‌ به از گمنامیست”.
آن “خانه پدری” که شما به ملت ایران وعده می‌دهید از صحراهای حجاز و آنجا که عرب نی‌‌ انداخت، سر بر می‌‌آورد.
باشد که آگاه شوید نه برای خاک ایران و ایرانی‌، بلکه برای اعتبار خودتان و موهای سپپیدتان که این دم پیری اندکی‌ آبرو و اعتبار برایتان نگاه دارید.

حسن نظری نژاد

iranerbild

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.