مقوی دماغ و برای رفع موادی که در سر می باشد نوشیدن دم کرده بابونه مفید است(ابن سینا)

برای بهبود وضعیت بینایی نظیر دوربینی و نزدیک بینی

رفع درمان یرقان مخصوصا انواع گلهای بابونه ی زرد رنگ- در طب سنتی در تمام نسخه های درمان یرقان از گل بابونه  استفاده شده است.

برای درمان عدم اختیار در ادرار و چکه کردن ادرار

تمدد اعصاب -فرح بخش

درمان  تشنج مغز و هیستری(چهارگرم گل در صد گرم آب دم شود)

برای خارج کردن سنگها از کلیه و مثانه

درمان التهاب مجاری ادراری

به عنوان کماد برای کم کردن دردهای سرد و گرم(گیاه پختخ شده را در کیسه گذاشته و بر روی محل درد می گذارند)

برای درمان آفت دهان(دلیلش  بروز ضعف سیستم ایمنی بدن است)

همچنین برای جلوگیری از آفت دهان: استفاده از ترکیب گلاب و سرکه(نسخه ابن سینا) برای شستشوی دهان

برای شستشوی چشم و رفع خستگی چشم(جوشانده چهارگرم در صد گرم که در چشم چکانده می شود)

برای دفع نزله ها وخلطهای سینه و تقویت ششها

برای خارج کردن بچه مرده از رحم مادر، و بیرون آمدن جفت بچه موقع زایمان، جوشانده بابونه و آب جوشانده پیاز نوشیده می شود  همچنین خوردن دمکرده زعفران

و برای درمان تاخیر در قاعدگی در وان بابونه دم کرده بنشینند برای درمان درد قاعدگی

ضد تشنج امعا و احشا و همچنین مغز است

ضماد آن از بین برنده التهاب است

برای دفع و تخلیه غدد چرکی داخل بدن

درمان تنگی نفس

درمان اسهال کودکان

از پخته ی آن برای درست کردن پادزهر باری سم رتیل و عقرب و مار استفاده می شود

از روغنش:

برای رفع سنگینی گوش استفاده می شود

برای رفع ترک دست و پا  استفاده می کنند

برای رفع کمردرد و سیاتیک و پادرد

و نقرص و جذام

 

روش تهیه دم کرده:

دوگرم از گل را دم می کنند و برای کم کردن حرارت معده و تقویت معده  استفاده می شود.