Monday, 7. September 2015  ir    ir ir
استقبال از مهاجران؟ استقبال از مهاجران؟
ایرانبیلد > این روزها در اخبار می شنویم مردم اروپا در ایستگاه های قطار از مهاجران استقبال می کنند این خبر درست نیست بلکه... استقبال از مهاجران؟

shafghna

ایرانبیلد > این روزها در اخبار می شنویم مردم اروپا در ایستگاه های قطار از مهاجران استقبال می کنند این خبر درست نیست بلکه بستگان این مهاجران و کسانی که سالهای قبل پناهنده شده بودند از انها حمایت و استقبال می کنند. بخصوص در المان پذیرفتن پناهندگان برای دولت آلمان دردسر بزرگی شده است و غالب مردم از باز کردن درهای آلمان به روی مهاجران نگران و عصبانی هستند و این روزها شاهد واکنش های تند  و منفی رو به رشد از جانب مردم اروپا بوده ایم. مردم اروپا غالبا از مهاجران استقبال نمی کردند و جنبش های حمایت از مهاجران غالبا از خود پناهندگان هستند. حتی نازی ها و راست های المان از مرگ مهاجران در دریا ابراز خوشحالی هم کرده اند. احزاب راستی ضد مهاجرت در اروپا روز به روز در حال قدرت گرفتن بیشتر هستند.

نکته جالب تر پس از سخنرانی اردوغان که ایران را مقصر هجوم مهاجران به اروپا دانست امروز در نروژ مهاجران ترک ضد ایران به بهانه حمایت از مهاجران تظاهرات کرده و شعار می دادند و ایران را مقصر این وضعیت معرفی می کردند در حالیکه حامی اصلی داعش در دنیا ترکیه در درجه اول است و بعد کشورهای عربی مرتجع می باشند.

خود اروپا و امریکا مقصران اصلی این وضعیت هستند که مدت سه سال از داعش حمایت کرده بودند. پوتین امروز گفت مهاجران از داعش مورد حمایت غرب فرار می کنند و نه از ایران و روسیه

کشورهای حامی داعش  تلاش دارند از وضعیت بوجود آمده سوء استفاده کنند و از اینکه بزودی متهم اصلی حمایت از جنایت داعش معرفی شوند فرافکنی می کنند.

iranerbild

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.