Monday, 7. September 2015  ir    ir ir
علی اکبر ایران نژاد مرد انجیر ایران علی اکبر ایران نژاد مرد انجیر ایران
جاده جنگلی گلوگاه مازندران به هزار جریب بهشهر از زیباترین جاده های جنگلی شمال ایران در مازندران است. این روزها (شهریور) ده ها نفر... علی اکبر ایران نژاد مرد انجیر ایران

iran nejad

جاده جنگلی گلوگاه مازندران به هزار جریب بهشهر از زیباترین جاده های جنگلی شمال ایران در مازندران است. این روزها (شهریور) ده ها نفر سطل به دست مشغول چیدن انجیر رایگان هستند. بیست سال پیش مرد بزرگ خوش فکری در سن شصت سالگی بیست کیلومتر حاشیه این جاده را درخت انجیر کاشت برای خدمت به مردم و خودش با موتورش هر روز آبرسانی می کرد اکنون بعد از بیست سال روزانه ده ها نفر به حاشیه می روند و انجیر می روند و تمام ماشین هایی که عبور می کنند آقای علی اکبر ایران نژاد را دعا می کنند و همه می گویند خدا پدر و مادرش را بیامرزد.

مردم می پرسیدند نامش چیست آیا هنوز زنده است ای کاش تلویزون از او گزارشی تهیه کند تا اینکه شبکه خبر روز دوشنبه 16 شهریور گزارشی از او تهیه کرد او در سن 81 سالگی بسر می برد.

این مرد بزرگ باید الگوی همه ایرانیان باشد. کاشت درخت از بزرگترین عبادات هست. مخصوصا اگر درخت میوه باشد و رایگان در دسترس مردم قرار دهند. کاری که آقای ایران نژاد انجام داد و همه هنوز در زمان حیاتش با چیدن هر دانه انجیر او را دعا می کنند.

anjr

anjir3

iranerbild

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.