Sunday, 17. August 2014  ir    ir ir
روزنامه “فاینانشیال تایمز آلمان” چند سال پیش به نقل از یک مقام اطلاعاتی در ایالت نورد راین وستفالن آلمان، بزرگترین ایالت این کشور، گزارش...

روزنامه “فاینانشیال تایمز آلمان” چند سال پیش به نقل از یک مقام اطلاعاتی در ایالت نورد راین وستفالن آلمان، بزرگترین ایالت این کشور، گزارش داد که فعالیت جاسوسان صنعتی بسیاری از کشورها از جمله ایران در آلمان رو به افزایش است .

گزارش سالانه سازمان امنیت داخلی آلمان نیز نشان می دهد که شیوه و میزان اینگونه فعالیت ها از طرف سازمان های اطلاعاتی و جاسوسی کشورهای خارجی، صاحبان صنایع آلمان را بیش از پیش نگران کرده است.

در این گزارش به مسئولان امور هشدار داده شد تا برای جلوگیری از چنین فعالیت هایی تدابیر لازم و بیشتری را به کار برند.

به گزارش بی بی سی ، نه تنها مؤسسات صنعتی، بلکه سازمان های تحقیقاتی و حاصل کار پژوهشگران و نهادهای علمی نیز هدف فعالیت جاسوسان است به طوری که از این راه سالانه بین 15 تا 50 میلیارد یورو به بخش اقتصاد آلمان زیان وارد می شود.

زیرا در حالیکه آلمان با صرف هزینه های هنگفت و مطالعات طولانی و اساسی کارشناسان و دانشمندان خود دایم در حال اکتشافات و نوسازی است، کشورها و رقبای دیگر از طریق جاسوسی نه تنها به اطلاعات سری دست می یابند بلکه بدون هزینه کردن لازم، از نتایج پیشرفت ها در آلمان در جهت تکامل صنایع خود بهره مند می شوند.

البته فعالیت جاسوسان در امور صنعتی در زمینه های دیگری هم که برای سیاست و اقتصاد آلمان زیانبخش است مورد سوء استفاده قرار می گیرد.

به گزارش بی بی سی ، در گزارش سالانه دستگاههای اطلاعاتی آلمان یک جمع بندی از کار جاسوسی کشورهای خارجی بدست داده شد و تاکید به عمل آمد که فعالیت سازمان های اطلاعاتی چین، روسیه و ایران در آلمان چشمگیر است.

در گزارش مورد بحث آمده است که صنایع اتومبیل سازی و ماشین سازی، صنعت شیمی و دستاوردها در زمینه انرژی پاک و بازیافتی مورد توجه خاص جاسوسان است.

علاوه بر صنایع سنگین، مؤسسات و انستیتوها ی پژوهشی هم از فعالیت جاسوسان مصون نیستند. به این مطلب هم اشاره شده که سازمان های اطلاعاتی این کشورها از دانشجویان و کار آموزان خود هم برای جاسوسی در آلمان سود می برند.

گزارش سالانه اداره حفظ قانون اساسی آلمان (امنیت داخلی) حاکی است که  پنجاه درصد مؤسسه های آلمان هدف جاسوسان خارجی است.

برگرفت فرارو

iranerbild

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.