Sunday, 16. August 2015  ir    ir ir
عربستان مزرعه ای در دست نادان عربستان مزرعه ای در دست نادان
“سعود بن سيف النصر بن سعود بن عبد العزيز” در صفحه تویتر بشدت از محمد بن سلمان انتقاد کرد و او را موجب سقوط... عربستان مزرعه ای در دست نادان

saudi

سعود بن سيف النصر بن سعود بن عبد العزيز” در صفحه تویتر بشدت از محمد بن سلمان انتقاد کرد و او را موجب سقوط خاندان آل سعود نامید. او گفت : طی هفته‌های گذشته از نوشتن دست کشیدم زیرا پیامهایی را در خصوص تصمیم برای تغییر به سوی اصلاح واقعی امور کشور و رسیدن حق به اهل آن دریافت کردم.
اما مشخص شد که اوضاع در حال بدتر شدن است، و تصمیم ها و سیاستهای اتخاذ شده با توجه به آنچه که ما از داخل خانواده می‌دانیم، از خطری بزرگ خبر می‌دهد.
خطرناکترین موضوع، آن است که همه امکانات، توانمندی‌ها، ملت، جایگاه دینی کشور، امور سیاسی و گنج‌های طبیعی در خدمت شمشیر یکی از نادان‌ترین نادان‌ها به خدمت گرفته شود، و قدرت مطلق در دستان او قرار بگیرد.
موضوع دردناک در خانواده، این است که ما امید داشتیم کسی که از نظر مرتبه و جایگاه بالاتر از او (جانشین ولیعهد) است، او را کنترل می کند ولی ما را ناامید کرد به صورتیکه او (ولیعهد) اکنون به بازیچه و سپری برای او (محمد بن سلمان) تبدیل شده است.
همانطور که دیدید، چند ماه از تصدی این نادان بر مسؤولیتها نگذشته بود که مؤسسات اقتصادی بین المللی از فروپاشی نزدیک اقتصاد عربستان خبر دادند.
دولت برای این تشکیل شد که نهادهای آن عدالت اجتماعی را محقق و از شهروندان حمایت کنند و مانع از چیره شدن قدرتمندان بر افراد ضعیف شوند. اما اگر فرد صاحب منصب از نفوذ خود به نام دولت سوء استفاده کند تا حقوق دیگران را غصب کند، این دیگر کشور نیست، بلکه مزرعه‌ای است که این نادان (محمد بن سلمان) مالک آن شده است.
اگر ادعا می کند که حکومت و بیعت او مشروع است، این امر برخلاف دین است … شریعت اجازه نمی دهد که فرد از پست خود سوء استفاده کند و حقوق دیگران را ببلعد .. کسی که چنین کاری انجام دهد بیعت او درست نیست.
این شاهزاده سعودی از عموها و پسرعموهای خود خواست اوضاع کنونی را درک کنند و اقدام مناسبی را انجام دهند.
سعود بن سیف در پایان نوشت که خودش و بسیاری از اعضای خاندان، ولیعهد قانونی را “احمد بن عبدالعزیز” می دانند و با او بیعت می کنند.

برامد العالم

iranerbild

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.