job contact English 

مستند زندگی محمدرضا اسحاقی

مستند بسیار زیبای زندگی استاد محمد رضا اسحاقی ساکن گرجی محله بهشهر مازندران

ساکنان این روستا گرجی تباران دوره شاه عباس صفویه هستند اما زبانشان فراموش شده و نژاد شان هم آمیخته شده است.

برای عزیزان داخل کشور برای دیدن این ویدئوی یوتیوب نیاز به فیلتر شکن هست

 

eshaghiخcontact