Thursday, 13. August 2015  ir    ir ir
قوانین حقوقی کار در آلمان قوانین حقوقی کار در آلمان
1 – آلمانی ها نسبت به ابهام و عدم اطمینان حس ناخوشایندی دارند و مایلند پیش از اتخاذ هر تصمیمی، مساله را به دقت... قوانین حقوقی کار در آلمان

dem-deutschen-volke1

1 – آلمانی ها نسبت به ابهام و عدم اطمینان حس ناخوشایندی دارند و مایلند پیش از اتخاذ هر تصمیمی، مساله را به دقت موشکافی کنند. آنها می کوشند از دخالت دادن احساسات و گمانه زنی ها در تصمیمات کاری پرهیز کنند.
2 – برنامه ریزی ریشه ای و بلند مدت ، مقبول و ارزشمند است . برنامه ریزی هایی از این دست به میزان قابل توجهی بر طرح ریزی آینده تاثیر دارند .
3 – جایگاه ارزشی هر فرد، مستقیما بر سطح دانش و صلاحیت فنی و ارتباط دارد . بنابراین آلمانی ها به تحصیلات بسیار بها می دهند .
4 – به مجرد اتخاذ هر تصمیم، از همه انتظار می رود بی قید و شرط آن را اجرا کنند،‌ فارغ از اینکه از ابتدا با آن تصمیم موافق یا مخالف بوده باشند .
5 – مدیر می بایست حوزه کاری خود را بشناسد و رهبری شفاف و صریحی از خود بروز دهد . نظر به اهمیت فوق العاده جایگاه سلسله مراتبی ، به ندرت پیش می آید علنا با مافوق خود معارضه کند .
6- بروز هیجانات عاطفی از قبیل خشم و نا امیدی، در محیط کار نشانه ضعف و غیر حرفه ای گری قلمداد می شود.
7 -کارمندان انتظار دارند در مورد هر ماموریت کار خاص، دستورالعمل های دقیق و روشن دریافت کنند؛ و سپس برای انجام وظایف به دور از دخالت و بازرسی های هماهنگ نشده، آزادی عمل داشته باشند .
8 – روابط فیمابین رئیس مرئوسی تا حد بسیار زیادی خشک و رسمی به نظر می رسند .
9 – کاربری سیستم های تقدیر و پاداش دشوار است. از آلمانی ها انتظار می رود وظایف خود را صحیح و حرفه ای انجام دهند . از نقطه نظر آنها لزومی ندارد بازخورد مثبتی در قبال انجام وظیفه صورت گیرد .
10- شرکت های آلمانی ساختاری سلسله مراتبی و طبقه بندی شده دارند . هر دپارتمان از پایگاه قدرت خود محافظت می کند و اطلاعات می بایست از طریق کانال های مناسب جریان یابند .

Dem-Deutschen-Volke-300_300

11 – تنظیم و مدیریت تیم هایی که در طول خطوط سلسله مراتبی ایجاد می شوند، دشوار است؛ چرا که با ساختار ها و قواعد معمول سازمانی در تعارض قرار می گیرند .
12 – در جلسات رسمی هستند، مگر آنکه دو نفر و چهره به چهره باشند . چنانچه خواهان دریافتن عقاید و طرز فکر افراد هستید،‌غالبا بهتر است در جلسات دو نفره غیر رسمی به جستجوی آن برآیید .
13 – آلمانی ها عموما با آمادگی قبلی کامل در جلسات حاضر می شوند و همه آمار و ارقام لازم را در پرونده های همراه خود دارند . حضور در جلسه ای بدون آمادگی قبلی بسیار غیر متعارف است .
14- واقعیت فدای سیاسی کاری و تسامح بین دو دیدگاه متعارض نمی شود. مصالحه کاری نشانه ای از ضعف،‌ عدم اعتماد به نفس و ابهام قلمداد می شود .
15 – سکوت کردن به مراتب بهتر از اظهار نظر در حوزه های غیر تخصصی است .
16- اطلاعات داخلی در کانال های بالا به پایین بر مبنای لزوم یا عدم لزوم جریان می یابند . انتظار می رود مدیران ارشد نسبت به دیگران اطلاعات بیشتری در اختیار داشته باشند .
17- ارتباطات مکتوب، بر فرم شفاهی ارتباط تاثیر دارند . از این رو حائز اهمیت است که اطلاعات، تصمیمات،‌ و … به شکل مکتوب ارائه شوند .
18 – شوخی در محیط کار عموما نابجا است . به ویژه از شوخی در موقعیت های مهم و دشوار کاری بپرهیزید . با این وجود چنانچه با آلمانی ها بیامیزید، درخواهید یافت که آنها نیز به اندازه شما به شوخ طبعی راغب هستند.
19 – توجه به زمان بسیار حائز اهمیت است . خود را به گناه سرقت زمان آلوده نکنید !
20 – شاید آلمانی ها حتی در بین خودشان بی نهایت رسمی به نظر برسند . این رسمیت افراطی نشانه احترام است؛ چنان که حتی کسانی که سالها است یکدیگر را می شناسند، از القابی نظیر آقای …، خانم …،‌یا جناب …، استفاده می کنند .

tici.info/

iranerbild

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.