job contact English 

داعش مرکل و آلمان را تهدید کرد

isis1

داعش بتازگی فیلمی پخش کرد که در آن دو داعشی آلمان و مرکل را تهدید کردند این فیلم از شهر پالمیرا تهیه شده بود و از حامیان خود خواتند کفار را در آلمان و اتریش بکشند. این دو ظاهرا تبع آلمان بوده اند. 

isis2contact