job job job job job  job           jobjob    

بازرگانان ایرانی در آلمان...

بعلت تماس فراوان تولید کنندگان ایرانی با مدیریت سایت برای صادرات محصولات خود به آلمان از بازرگانان فعال مقیم آلمان که در امر واردات از آلمان هستند خ...

سوالات آزمون تابعیت آلمان...

یکی از شرایط گرفتن شهروندی آلمان امتحان تابعیت آلمان Einbürgerungstest است که اصل آزمون شامل 33 سوال خواهد بود که درخواست کننده شهروندی آلمان بایستی...

پرسشهای مرتبط با آلمان...

دوستان زیادی با سایت تماس می گیرند و پرسش های درباره آلمان دارند که لزوما پاسخ برخی از آنها را به دلیل تخصصی بودن نمی دانیم و یا بعلت تکراری بودن تو...

سابقه علمی وزیر نیرو در آلمان...

دکتر رضا اردکانیان به عنوان مدیر موسس برنامه دهه اول بین المللی آب و سرپرست معاونت اروپایی دانشگاه سازمان ملل در سال های اخیر استاد دانشگاه فنی درسدن-...

بهداشت و پزشکی

خطرات تیاگریس

  برخی بعد از حجامت یا عمل جراحی پروستات و مثانه ممکن است قدرت نعوظ جنسی خود را از دست بدهند برخی د...

آلمان شناسی

سوالات آزمون تابعیت آلمان

یکی از شرایط گرفتن شهروندی آلمان امتحان تابعیت آلمان Einbürgerungstest است که اصل آزمون شامل 33 سو...

اخبار سیاسی

سابقه علمی وزیر نیرو در آلمان

دکتر رضا اردکانیان به عنوان مدیر موسس برنامه دهه اول بین المللی آب و سرپرست معاونت اروپایی دانشگاه س...

اخبار اقتصادی

بازرگانان ایرانی در آلمان

بعلت تماس فراوان تولید کنندگان ایرانی با مدیریت سایت برای صادرات محصولات خود به آلمان از بازرگانان...

اجتماعی

پرسشهای مرتبط با آلمان

دوستان زیادی با سایت تماس می گیرند و پرسش های درباره آلمان دارند که لزوما پاسخ برخی از آنها را به ...


output_nrpmHy
output_nrpmHy
Iran
Reportage
Iran
Iran
Iran
Greenmatech
Iran
notruf

     job