job job job job job  job           jobjob    

برخورد هواپیما به کوه دنا...

فرودگاه یاسوج یکی از خطرناکترین فرودگاه های کشور است که توسط کوه ها محاصره شده است. سالها پیش هم یک هواپیما دیگر هم به کوه دنا برخورد کرد. این فرود...

تفاهم زیست محیطی میان ایران و آلمان...

کاوه مدنی سرپرست مرکز بین الملل و امور کنوانسیون های سازمان حفاظت محیط زیست گفت قرار است تفاهم نامه ای سه شنبه 24 بهمن 96 ماه میان ایران و آلمان به ...

برنامه آلمان برای مقابله با آلودگی ...

دولت آلمان در نظر دارد استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی در شهرهایی که دچار آلودگی هوا هستند رایگان می‌شود. با وجود اینکه الودگی هوای چندانی در آلمان...

محکومیت فیسبوک در آلمان...

آلمانی ها در کل به اپلیکیشن ها و ایمیل ها و حتی بروزرهای آمریکایی بدبین هستند و آنها را ابزار جاسوسی می دانند و نسبت به مردم دیگر کشورها خیلی کمتر و...

بهداشت و پزشکی

ارده کنجد اشتها را کاهش می‌دهد

 ارده، کنجد بوداده‌ آسیاب‌شده‌ای است که از آن حلواارده درست می‌کنند, طبیعت آن گرم و تر است و برای سر...

آلمان شناسی

استفاده ازمیمون در آزمایش دود خودروهای آلمانی

دولت آلمان استفاده ادعایی از میمون و انسان در برخی آزمایش‌های مربوط به بررسی تاثیرات دود اگزوز خودرو...

اخبار سیاسی

سابقه علمی وزیر نیرو در آلمان

دکتر رضا اردکانیان به عنوان مدیر موسس برنامه دهه اول بین المللی آب و سرپرست معاونت اروپایی دانشگاه س...

اخبار اقتصادی

سفالینه و دکوراسیون مهتال

مرکز تجاری و هنری مهتال با بخش های گوناگون توانسته است فعالیت خود را توسعه دهد. کلیه کارهای طراحی ...

اجتماعی

برخورد هواپیما به کوه دنا

فرودگاه یاسوج یکی از خطرناکترین فرودگاه های کشور است که توسط کوه ها محاصره شده است. سالها پیش هم ی...


output_nrpmHy
 width=270
Iran
Iran
Greenmatech
Iran
notruf

     job